ادبیات نظری تحقیق تعاریف، ابعاد ونظریات تعهد سازمانی

دسته بندي : مباحث رشته ها » مبانی نظری

دانلود ورد با موضوع ادبیات نظری تحقیق تعاریف، ابعاد ونظریات تعهد سازمانی دارای 27 صفحه و با فرمت .doc و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

 

تعداد صفحه : 27 صفحه
فرمت فایل: ورد .doc و قابل ویرایش
آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

 

قسمتی از متن نمونه:


خلاصه ای از کار:
تعهد سازمانی
تعریف
در ادبیات روان شناسی اجتماعی مفهوم نگرشها از اهمیت ویژهای برخوردار است آلپورت(1935، به نقل از اگارد ، مارنبورگ  و لارسن ، 2008)، در مقالهای که پژوهشهای مربوط به نگرشها را بازنگری میکرد، اظهار داشت که مفهوم نگرش شاید متمایزترین و ضروریترین مفهوم در روان شناسی اجتماعی معاصر باشد. تصور بر این است که در محیط سازمانی نگرشهای مشخص با شخصیت و انگیزش او ارتباط دارند.

- ابعاد تعهد سازمانی
از جمله اولین محققان در تعریف ابعاد و انواع تعهد، کریس آرجریس  است. وی معتقد است که نیروی انسانی در سازمان میتواند دو نوع از تعهد را داشته باشد:
- تعهد درونی
این تعهد از درون نشأت میگیرد. به این معنی که افراد، بنا به انگیزههای درونی به سازمان متعهد می-شوند و در تعیین فعالیتها و

- موضوعات تعهد سازمانی
اگر چه تعاریف متفاوتی از تعهد سازمانی در ادبیات موضوع یافت میشود، ولی هر یک از آنها یکی از سه موضوع کل وابستگی عاطفی، درک هزینهها و احساس تکلیف را منعکس میکنند.
الف) وابستگی عاطفی
عمومی ترین شیوهی برخورد با تعهد سازمانی در ادبیات مربوطه، شیوهای است که تعهد به عنوان وابستگی عاطفی و روانی به

نظریههای مربوط به تعهد سازمانی
نظریه مزیتهای جانبی بکر
اصطلاح مزیتهای جانبی نخستین بار در ادبیات روان شناسی صنعتی و سازمانی به وسیلهی بکر مورد استفاده قرار گرفته است (ته ، وانگ و گرانگ ، 2011).
این اصطلاح اشاره به مزیتها و امتیازاتی دارد که توسط افراد در یک سازمان اکتساب و ذخیره میشوند و در صورت ترک کردن سازمان ممکن است آنها
.
نظریه یا الگوی تعهد سازمانی استیرز
استیرز در سال 1977 با ارائهی نظریه یا الگویی دربارهی تعهد سازمانی پایهی بسیاری از تحقیقات بعدی را بنا نهاد. وی در این نظریه یا الگو اظهار میدارد که تعهد سازمانی در عین این که بر روی متغیرهایی اثر میگذارد از متغیرهای دیگری نیز اثر میپذیرد و به عبارت دیگر این الگو بیان میکند که تعهد سازمانی در آن واحد میتواند هم متغیر پیش بین (مستقل) و هم متغیر ملاک (وابسته) باشد(کیم و کیم، 2014).
.
الگوی سه گانهی اثرگذار بر تعهد سازمانی استیرز و همکاران
استیرز، پورتر و مودی (1983، به نقل از اوزگان، 2011)، برخی از عوامل مؤثر بر افزایش تعهد سازمانی را به صورت ذیل مطرح کردهاند.
1- عوامل شخصی
اصلیترین عامل شخصی میزان تعلق و پیوستگی بالقوهای است که کارمند در اولین روز کاری

- مدل سه بخشی تعهد سازمانی آلن و مایر
آلن و مایر (1991) مدل سه بخشی تعهد سازمانی را معرفی کردند. در این مدل تعهد سازمانی از سه مورد تعهد عاطفی، تعهد مستمر و تعهد هنجاری تشکیل شده است. پیش شرطهای مطرح شده در این مدل شامل

نظریه یا الگوی تعهد سازمانی ماتیو و زاجاک
ماتیو  و زاجاک  (1990، به نقل از لارسن، مارنبورگ و اگارد، 2012) در الگویشان به بررسی متغیرهای مؤثر بر تعهد سازمانی و متغیرهای متأثر از تعهد سازمانی و همچنین به بررسی روابط متقابل متغیر سازمانی با بعضی از
.
الگوی عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی
سیری در ادبیات و مطالعات مربوط به تعهد سازمانی نشان میدهد که مجموع عوامل اثرگذار بر تعهد سازمانی در چهار دسته میگنجد.
1- عوامل شخصی: که میتوان به سن، جنس، تحصیلات، سابقه ی کار، احساس آرامش، شایستگی، رضایت شغلی و نظایر آن اشاره کرد.
.
دسته بندی: مباحث رشته ها » مبانی نظری

تعداد مشاهده: 1365 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:

فرمت فایل اصلی: .doc

تعداد صفحات: 29

حجم فایل:298 کیلوبایت

 قیمت: 20,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی:
    دانلود ورد با موضوع ادبیات نظری تحقیق تعاریف، ابعاد ونظریات تعهد سازمانی دارای 27 صفحه و با فرمت .doc و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد
    تعداد صفحه : 27 صفحه
    فرمت فایل: ورد .doc و قابل ویرایش
    آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس