ادبیات نظری تحقیق و پیشینه آموزش های فنی و حرفه ای و توسعه کارآفرینی

دسته بندي : مباحث رشته ها » مبانی نظری

دانلود ورد با موضوع ادبیات نظری تحقیق و پیشینه آموزش های فنی و حرفه ای و توسعه کارآفرینی دارای 68 صفحه و با فرمت .docx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

 

تعداد صفحه : 68 صفحه
فرمت فایل: ورد .docx و قابل ویرایش
آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

 

قسمتی از متن نمونه:


مقدمه    20
بخش اول:
1-1- سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور    21   
1-2- پیام آرم سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور    21
1-3- فلسفه آموزش    22
1-4- اهـداف و نـگـرش سـازمـان    22
1-5- تعریف آموزشهاي فني و حرفه اي    23
1-6- اصول و مبانی آموزش های فنی و حرفه ای    24
1-7- ضرورت توجه به شکل گیری آموزش های فنی و حرفه ای    26
1-8- آموزش، مهارت و اشتغال    27
1-9- آثار تحولات جديد اقتصادي و اجتماعي بر آموزش هاي فني و حرفه اي    29
1-9-1-  نقش آموزش هاي فني و حرفه اي در سياست    31
1-9-2-  نقش فرآيندي (Process role) آموز هاي فني و حرفه اي    31
1-9-3-  نقش جامعه پذيري سياسي آموزش هاي فني و حرفه اي    32
1-10- لزوم توجه به كيفيت در آموزش هاي فني و حرفه اي    33
1-10-1- آلمان    33
1-10-2- آفريقاي جنوبي    34
1-10-3- ايالات متحده آمريكا    34
1-10-4- بريتانيا    34
1-10-5- نيوزلند    35
1-12- تفاهم نامه همکاری آموزشی    35
بخش دوم:
2-1- تعاریف کارآفرین    36
2-2- تعاریف کارآفرینی    37
2-3- سير تاريخي مفهوم كارآفريني    38
2-3-1- دوره اول: قرن 15، 16 ميلادي «صاحبان پروژه هاي بزرگ»    38
2-3-2- دوره دوم    38
2-3-3- دوره سوم    38
2-3-4- دوره چهارم    39
2-3-5- دوره پنجم    39
2-4- ويژگي هاي كارآفرينان    39
2-4-1- ویژگیهای شخصیتی کارآفرین ها    40
2-4-2- ویژگی های رفتاری کارآفرین ها    40
2-4-2-1- ویژگیهای مرتبط با سابقه و پیشینه    40
2-4-2-2- ویژگی های تجربی    41
2-5- اهمیت و ضرورت آموزش كارآفريني    41
2-6- انواع وظايف واقعي كارآفريني    44
2-7- انواع کارآفرینی    44
2-7-1- فردي    44
2-7-2- گروهي    45
2-8- ارتباط خلاقيت و نوآوري با كارآفريني    46
2-9- كارآفرين چگونه كارآفريني مي كند؟    47
2-10- مهارت هاي كارآفريني    48
2-10-1- مهارت هاي شخصي كارآفريني    49
2-10-2- مهارت هاي مديريتي كارآفريني    49
2-10-3- مهارت هاي فني كارآفريني    49
2-11- متغيرهاي مهارت هاي كارآفريني    50
2-11-1- متغيرهاي مهارت هاي شخصي كارآفريني    50
2-11-2- متغييرهاي مهارت هاي مديريتي كارآفريني    52
2-11-3- متغيرهاي مهارت هاي فني كارآفريني    54
2-12- جايگاه كارآفريني از ديدگاه دانشمندان علوم مختلف    57
2-12-1- ديدگاه دانشمندان علوم اقتصادي    57
2-12-2- ديدگاه محققين علوم رفتاري نسبت به كارآفريني    59
2-12-3- ديدگاه دانشمندان مديريت نسبت به كارآفريني    60
2-13- عوامل مؤثر بر فرآيند كارآفريني    62
2-14- عوامل مؤثر بر اثربخشي دوره هاي آموزش كارآفريني    63
2-15- آموزش و ترويج كارآفريني    64
2-16- تحصيل كارآفريني- شيوه هاي آموزشي    64
2-17- دانشگاه كارآفرين    65
2-18- سابقه كارآفريني در ايران    67
2-19- فرهنگ كارآفريني در ايران    68
2-20- اقدامات انجام شده در ايران جهت كارآفريني    71
2-20-1- كارآفريني و اقتصاد    71
2-20-2- كارآفريني و رشد اقتصادي    72
2-20-3- كارآفريني و رشد فن آوري    72
2-20-4- كار آفريني و اشتغال    72
2-20-5- كارآفريني و خصوصي سازي    73
2-21- كسب و كار چيست؟    75
2-22- مزاياي ايجاد كسب و كارهاي كوچك    76
2-23- چرخه ي حيات كسب و كارهاي كارآفرينانه    77
     2-24- چرخه عمر كارآفريني- استراتژي آغاز يك كسب و كار    79

مقدمه:
کارآفرینان با مهارتی که در تشخیص فرصت ها و ایجاد حرکت در جهت توسعه موقعیت ها دارند پیشگامان حقیقی تغییر در اقتصاد و تحولات اجتماعی محسوب می گردند. آنها تصدیق می کنند که موفقیت و بقاء در چشم اندازهای برخواسته از فردا, نیازمند چالاکی, قوه ابتکار و خلاقیت است و علاوه بر این کارآفرینی به ریسک پذیری , نوآوری و کنش کارآفرینانه هم نیاز دارد و بر اساس نظریات اقتصادی و تجارب حاصله در اقتصادهای روبه رشد کارآفرینان, موتور محرکه توسعه و رشد اقتصادی محسوب می شوند و بالطبع اشتغال زایی یکی از ره آوردهای مهم کارآفرینی می باشد.
در این فصل از تحقیق تعاریف کارآفرین و کارآفرینی , اهمیت و ضرورت کارآفرینی , وجه به شکل گیری آموزش های فنی و حرفه ای, آموزش، مهارت و اشتغال, آثار تحولات جديد, تعریف و انواع آموزشهاي فني و حرفه اي, اصول و مبانی آموزش های فنی و حرفه ای, ضرورت اقتصادي و اجتماعي بر آموزش هاي فني و حرفه اي, لزوم توجه به كيفيت در آموزش هاي فني و حرفه اي, تفاهم نامه همکاری آموزشی , مهارت در کشورهای در حال توسعه, تعاریف کارآفرین , تعاریف کارآفرینی, سير تاريخي مفهوم كارآفريني , ويژگي هاي كارآفرينان, اهمیت و ضرورت آموزش كارآفريني, انواع وظايف واقعي كارآفريني , انواع کارآفرینی, ارتباط خلاقيت و نوآوري با كارآفريني , كارآفرين چگونه كارآفريني مي كند؟ مهارت هاي كارآفريني , جايگاه كارآفريني از ديدگاه دانشمندان علوم مختلف, عوامل مؤثر بر فرآيند كارآفريني , عوامل مؤثر بر اثربخشي دوره هاي آموزش كارآفريني , آموزش و ترويج كارآفريني, تحصيل كارآفريني, شيوه هاي آموزشي, دانشگاه كارآفرين , سابقه كارآفريني در ايران, فرهنگ كارآفريني در ايران, اقدامات انجام شده در ايران جهت كارآفريني, كسب وكار چيست؟ مزاياي ايجاد كسب و كارهاي كوچك, چرخه ي حيات كسب و كارهاي كارآفرينانه, چرخه عمر كارآفريني و استراتژي آغاز يك كسب و كار شرح داده می شود.

بخش اول:
2-1-1. سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور:  (TVTO)
آموزش های فنی و حرفه ای در کشور ما سابقه ای دیرینه دارد و به قبل از آموزشهای رسمی بر     می گردد , این نوع آموزش ها در جامعه , در محدوده موضوعات بسیار متنوع از مشاغل جامعه معنی و مفهوم پیدا می کند. از جمله ویژگی های آموزش های فنی و حرفه ای این است که جنبه های کاربردی و عملی مفاهیم مختلف بیشتر از جنبه های تئوری مورد توجه قرار می گیرد.
سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور وابسته به وزارت كار و امور اجتماعي كه از ادغام سه نهاد آموزشي در سال 1359 و به منظور ارائه آموزشهاي فني و حرفه‌اي تشكيل گرديده و بر اساس بيش از 10 قانون موضوعه و ماده 151 قانون برنامه سوم و تنفيذ آن در برنامه چهارم، متولي آموزشهاي         فني و حرفه‌اي كوتاه مدت بوده و مسئول كميته تخصصي آموزش هاي فني و حرفه اي غيررسمي با عضويت 16 وزارتخانه و سازمان و در نهاد كارگري و كارفرمايي است فعاليتهاي آموزشي خود را در دو بخش دولتي و غير دولتي اجرا نمايد.
اين سازمان علاوه بر ستاد مركزي، داراي 31 اداره كل در سطح كشور و يك مركز تربيت مربي مي‌باشد و به منظور دستيابي به تازه‌هاي علوم و فن آوري روز و همگامي با استانداردهاي بين المللي، همواره سعي بر گسترش روابط بين المللي از جمله با سازمان بين المللي كار (ILO) و سازمان        بين المللي آموزش حرفه‌اي و كشورهاي مختلف دنيا نموده است.
در اين راستا سازمان صرفنظر از تفسير كليت ساختار تشكيلاتي، صرفا در قسمت آموزش، با پشتيباني حوزه تحقیق فعاليتهاي خود ر در چارچوب محورهاي ذيل مطابق با استانداردهاي بين المللي انجام مي‌دهد. (www.irantvto.ir)

دسته بندی: مباحث رشته ها » مبانی نظری

تعداد مشاهده: 1375 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:

فرمت فایل اصلی: .docx

تعداد صفحات: 68

حجم فایل:319 کیلوبایت

 قیمت: 20,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی:
    دانلود ورد با موضوع ادبیات نظری تحقیق و پیشینه آموزش های فنی و حرفه ای و توسعه کارآفرینی دارای 68 صفحه و با فرمت .docx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد
    تعداد صفحه : 68 صفحه
    فرمت فایل: ورد .docx و قابل ویرایش
    آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس