فایل های دسته بندی آموزشی - صفحه 7

مکان بهینه نصب ادوات FACTS در سیستم قدرت با استفاده از الگوریتم ( PSO)

دانلود فایل کامل مکان بهینه نصب ادوات FACTS در سیستم قدرت با استفاده از الگوریتم ( PSO) در قالب فایل word و متشکل از 9 صفحه قابل ویرایش

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی عوامل مؤثر بر امنیت اقتصادی مناطق روستایی مجاور با مرز (مطالعه موردی: دهستان دوس

دانلود فایل کامل بررسی عوامل مؤثر بر امنیت اقتصادی مناطق روستایی مجاور با مرز در قالب فایل word و متشکل از 7 صفحه قابل ویرایش

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نقش اقتصاد مقاومتی در حفاظت از محیط زیست با تاکید بر توسعه پایدار

دانلود فایل کامل نقش اقتصاد مقاومتی در حفاظت از محیط زیست با تاکید بر توسعه پایدار در قالب فایل word و متشکل از 18 صفحه قابل ویرایش

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اثرات مواد رادیواکتیو بر محیط زیست

دانلود فایل کامل اثرات مواد رادیواکتیو بر محیط زیست در قالب فایل word و متشکل از 8 صفحه قابل ویرایش

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی اثرات حشره کشی عصاره گیاه Stemona sessilifolia روی دو شته سیاه باقلا Aphis fabae

دانلود فایل کامل بررسی اثرات حشره کشی عصاره گیاه Stemona sessilifolia روی دو شته سیاه باقلا Aphis fabae در قالب فایل word و متشکل از 4 صفحه قابل ویرایش

قیمت : 6,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تولید و بررسی مشخصات ضدباکتریایی بایونانوکامپوزیت های بر پایه پلیمر زیست تخریب پذیر

دانلود فایل کامل تولید و بررسی مشخصات ضدباکتریایی بایونانوکامپوزیت های بر پایه پلیمر زیست تخریب پذیر در قالب فایل word و متشکل از 6 صفحه قابل ویرایش

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی تأثیر راهکارهای ممیزی انرژی ساختمان بر کاهش مصرف انرژی طبق استاندارد مبحث ۱۹

دانلود فایل کامل بررسی تأثیر راهکارهای ممیزی انرژی ساختمان بر کاهش مصرف انرژی طبق استاندارد مبحث ۱۹ در قالب فایل word و متشکل از 9 صفحه قابل ویرایش

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی ریزگردها و گرد و غبار، اثرات و روش های مهار آن

دانلود فایل کامل بررسی ریزگردها و گرد و غبار، اثرات و روش های مهار آن در قالب فایل word و متشکل از 11 صفحه قابل ویرایش

قیمت : 6,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مدلسازی نحوه توزیع خوراک در سیستم تغذیه مرحلهای به منظور نیتراتزدایی در تصفیه زیستی

دانلود فایل کامل مدلسازی نحوه توزیع خوراک در سیستم تغذیه مرحلهای به منظور نیتراتزدایی در تصفیه زیستی در قالب فایل word و متشکل از 11 صفحه قابل ویرایش

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12قبلی · بعدی