فایل های دسته بندی علوم دامی - صفحه 2

بررسی مشکلات ناف درگوساله هاي تازه متولد شده

دانلود فایل کامل بررسی مشکلات ناف درگوساله هاي تازه متولد شده در قالب فایل word و متشکل از 7 صفحه قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی مسمومیت نیتراتی در نشخوار کنندگان

دانلود فایل کاملبررسی مسمومیت نیتراتی در نشخوار کنندگان در قالب فایل word و متشکل از 27 صفحه قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی مديريت عوامل تغذيه اي و پرورشي موثر بر طول عمر مفيد گاو هاي هلشتاين

دانلود فایل کاملبررسی مديريت عوامل تغذيه اي و پرورشي موثر بر طول عمر مفيد گاو هاي هلشتاين در قالب فایل word و متشکل از 29 صفحه قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی مديريت تخم مرغهاي قابل جوجه کشي

دانلود فایل کامل بررسیمديريت تخم مرغهاي قابل جوجه کشي در قالب فایل word و متشکل از 12 صفحه قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی مديريت پرورش جوجه بوقلمون

دانلود فایل کامل بررسیمديريت پرورش جوجه بوقلمون در قالب فایل word و متشکل از 15 صفحه قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی مديريت بستر در سالنهاي پرورش جوجه هاي گوشتي

دانلود فایل کامل بررسیمديريت بستر در سالنهاي پرورش جوجه هاي گوشتي در قالب فایل word و متشکل از 8 صفحه قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی مختصری بر مدیریت گوساله

دانلود فایل کامل بررسیمختصری بر مدیریت گوساله در قالب فایل word و متشکل از 7 صفحه قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی گزارش کار دستگاه جوجه کشی

دانلود فایل کامل بررسی گزارش کار دستگاه جوجه کشی در قالب فایل word و متشکل از 11 صفحه قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی گزارش کار درمانگاه دام و طیور

دانلود فایل کامل بررسیگزارش کار درمانگاه دام و طیور در قالب فایل word و متشکل از 14 صفحه قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی