فایل های دسته بندی مشاوره و روانشناسی - صفحه 10

بررسی رابطه هوش هیجانی و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

در این پژوهش به بررسی رابطه «هوش هیجانی و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پرداخته شده است

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسي رابطه بين پرخاشگري والدين وافسردگي كودكان

بررسي رابطه بين پرخاشگري و افسردگي در بين دانش آموزان مقطع پنجم ابتدايي شهرستان ابهر كه فرضيه عنوان شده عبارتند از اينكه بين پرخاشگري و افسردگي رابطه معني داري وجود دارد كه جامعه مورد مطالعه دانش آموزان مقطع پنجم ابتدايي ش...

قیمت : 9,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

عقب ماندگی ذهنی و راه های پیشگیری از آن

عقب ماندگي ذهني ناظراست بر عملكرد عمومي هوش كه بطور معني دار پايين تر از حد متوسط است و به طور همزمان ، همراه با نواقصي در رفتار سازشي است كه در دروان رشد و تحول ظاهر شده ، تعريف شده است

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسي اثر بخش آموزشي مهارتهاي اعتبارتي بر سلامت روان شناسي دانش

بررسي اثر بخش آموزشي مهارتهاي اعتبارتي بر سلامت روان شناسي دانش

قیمت : 4,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسي عملكرد مديران تحصيل كرده و غير تحصيل كرده

یک فایل زیپ شده شامل 4 فایل تفکیک شده در مورد بررسي عملكرد مديران تحصيل كرده و غير تحصيل كرده می باشد.

قیمت : 2,700 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

رابطة بين شيوه هاي فرزندپروري با مكان كنترل در دانش آموزان پسر

ما در این جا به بررسی رابطة بين شيوه هاي فرزندپروري با مكان كنترل در دانش آموزان پسر پرداخته ایم و مقاله ای درین زمینه نوشته ایم .

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسي تاثير شيوه‌هاي فرزند پروري بر رشد اجتماعي كودكان

بررسي تاثير شيوه‌هاي فرزند پروري بر رشد اجتماعي كودكان

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسي توصيفي موسيقي و موسيقي درماني بر روي انسانها

بررسي توصيفي موسيقي و موسيقي درماني بر روي انسانها

قیمت : 4,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسي رابطه بين پرخاشگري والدين وافسردگي كودكان

بررسي رابطه بين پرخاشگري والدين وافسردگي كودكان قطع پنجم ابتدايي شهرستان ابهر

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14قبلی · بعدی