نتایج جستجو برای «پروپوزال»

پروپوزال بررسی عوامل مؤثر بر تجهیز منابع در شعب بانک رفاه شهر اصفهان

پروپوزال بررسی عوامل مؤثر بر تجهیز منابع در شعب بانک رفاه شهر اصفهان دارای 28 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروپوزال بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان در استفاده از بانکداری الکترونیک

پروپوزال بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان در استفاده از بانکداری الکترونیک دارای 31 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروپوزال بررسی موانع استقرار دولت الکترونیک در شرکت گاز استان اردبیل

پروپوزال بررسی موانع استقرار دولت الکترونیک در شرکت گاز استان اردبیل دارای 36 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروپوزال بررسی میزان آمادگی الکترونیکی بانک ملی استان گیلان از دیدگاه خبرگان

پروپوزال بررسی میزان آمادگی الکترونیکی بانک ملی استان گیلان از دیدگاه خبرگان دارای 28 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروپوزال بررسی نقش بازاریابی بر سیستم نوین بانکداری در شعب بانک ملی خرم آباد

پروپوزال بررسی نقش بازاریابی بر سیستم نوین بانکداری در شعب بانک ملی خرم آباد دارای 39 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروپوزال بررسی نقش نوع یادگیری ، سبک رهبری و فرهنگ یادگیری سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه

پروپوزال بررسی نقش نوع یادگیری ، سبک رهبری و فرهنگ یادگیری سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه ارومیه دارای 51 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروپوزال بررسی و شناسایی عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود

پروپوزال بررسی و شناسایی عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود دارای 39 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروپوزال بررسی وضعیت کیفیت ارائه خدمات درشعب مختلف بانک اقتصاد نوین شهر بندرعباس بر اساس مدل سروکوال

پروپوزال بررسی وضعیت کیفیت ارائه خدمات درشعب مختلف بانک اقتصاد نوین شهر بندرعباس بر اساس مدل سروکوال دارای 34 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروپوزال بررسي ارتباط توسعه اقتصادي و بازده سرمايه گذاري بنگاهها در فن‌آوري اطلاعات

پروپوزال بررسي ارتباط توسعه اقتصادي و بازده سرمايه گذاري بنگاهها در فن‌آوري اطلاعات دارای 27 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروپوزال بررسي تاثیر انعطاف پذیری قیمت بر رفتار خرید مشتریان آنلاین

پروپوزال بررسي تاثیر انعطاف پذیری قیمت بر رفتار خرید مشتریان آنلاین دارای 15 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی